Vogel rechts

Weidevogels

Met PolderPracht zorgt Vogelbescherming voor het verbeteren van de vogelrijke polder op Terschelling. Ken jij de koning van de weide al? Weet je waarom kluten een omhoog wijzende snavel hebben? Of welke vogel je zojuist zigzaggend door de lucht zag schieten? We stellen ze graag aan je voor, de weidevogels uit de Terschellinger Polder. Want daar doen wij het voor!

Staande vogel

gruttoGrutto

Grutto’s zijn dè ambassadeurs van het Nederlandse polderlandschap. Ze trekken vaak terug naar hun geboorteplaats en zijn daar heel trouw aan: meestal broeden ze hoogstens enkele honderden meters van hun geboorteplaats.

Te herkennen aan

Geen andere Europese vogel heeft zo’n lange rechte snavel. Let ook op de lange, donker gekleurde poten.

Weetje

De grutto wordt de ‘koning van de weide’ genoemd.

Luister naar de grutto

 

scholeksterScholekster

Scholeksters zijn vrij stevig gebouwde, zwart-witte steltlopers. De snavel van een scholekster is handig om in het wad naar mossels en kokkels te zoeken en ook om ze te openen en de schelpdiertjes eruit te eten.

Te herkennen aan

De lange rode snavel, oranje-roze poten en een zwart met wit verenkleed.

Weetje

Scholeksters zitten vaak allemaal dezelfde kant op, zodat ze elkaar niet in de weg zitten als er gevlucht moet worden voor naderend gevaar.

Luister naar de scholekster

 

kluutKluut

Kluten zijn kenmerkende pioniervogels die leven op de grens van land en zout of brak water. Ze eten kleine kreeftachtigen, insecten en wormen.

Te herkennen aan

De kluut is de enige vogel met een zo sterk omhoog gebogen, lange dunne snavel. De lange poten van de kluut zijn blauw.

Weetje

De kluut zoekt zijn voedsel op de tast. Met snelle maaibewegingen wordt de snavel als een zeis door het water bewogen, de beide snavelhelften een stukje uit elkaar. Voelt de kluut daar iets tussen komen, dan sluit hij zijn snavel en is de prooi gevangen.

Luister naar de kluut

 

Kievit

De lucht kan er op mooie dagen in het voorjaar van vervuld zijn. Tjoewiet! De kreet van de kievit die zijn eigen naam roept. Deze sierlijke weidevogel maakt spectaculaire buitelende capriolen in de lucht.

Te herkennen aan

Opvallend zwart-wit verenkleed met groenpaarse metaalglans. En de lange kuif natuurlijk!

Weetje

Het nestje van een kievit bestaat uit een klein kommetje van gras dat, nauwelijks zichtbaar, gemaakt wordt in een graspol.

Luister naar de kievit

 

Watersnip

Op de grond zijn watersnippen uitstekend gecamoufleerd. Het is dan ook vooral in vlucht dat watersnippen opvallen. Het typische ‘drummen’ van watersnippen – een duikvlucht waarbij de stijve buitenstaartveren een resonerend geluid maken, als van een geit – is helaas steeds minder te horen in Nederland.

Te herkennen aan

Gestreepte kop en een buitenproportioneel lange snavel.

Weetje

De watersnip vliegt bij verstoring roepend op en verdwijnt zigzaggend en hoog uit beeld of landt een eind verder op in de vegetatie.

Luister naar de watersnip

 

tureluurTureluur

De tureluur broedt graag op vochtige en structuurrijke weidegronden. Hij dankt zijn naam aan zijn geluid: tjululuu! Dat is makkelijk te vertalen naar ‘tureluur’.

Te herkennen aan

De vogel zelf is niet zo opvallend, waardoor zijn fel oranje poten en snavel des te meer de show stelen.

Weetje

De eigenwijze tureluur moet niets van indringers weten. Kom je in de buurt van zijn jongen, dan maakt hij op hoge pootjes stampij.

Luister naar de tureluur

 

wulpWulp

De wulp is een grote bruine vogel van 48 tot 59 cm (inclusief lange snavel). Hij maakt een mysterieus aanzwellend geluid, dat vooral in de ochtend- en avondstilte bijzonder ver kan dragen.

Te herkennen aan

De snavel van de wulp is lang en gelijkmatig omlaag gebogen. Handig om diep uit de grond wormen en andere bodemdiertjes te pikken.

Weetje

De wulp wijst met zijn snavel naar zijn gulp, luidt het ezelsbruggetje.

Luister naar de wulp

 

 

kemphaanKemphaan

Hoewel kemphanen gedurende de rest van het jaar bescheiden grijsbruin zijn, toveren de mannetjes zich in het voorjaar om tot bont gekleurde casanovas met opvallende koptooi en halskraag.

Te herkennen aan

In het voorjaar komen groepen kemphanen bij elkaar op baltsplaatsen waar de mannetjes baltsen en de vrouwtjes een partner kiezen.

Weetje

De hennen broeden alleen en brengen ook alleen de jongen groot.

Luister naar de kemphaan

 

goudplevierGoudplevier

Goudplevieren zijn in Nederland vooral in de winter waar te nemen, wanneer grote aantallen neerstrijken op het wad, langs rivieren en in grazige weilanden.

Te herkennen aan

In het voorjaar heeft de goudplevier een prachtig verenkleed dat eruitziet als een gouden mantel, met witte zoom en zwarte onderzijden.

Weetje

In het broedgebied nemen de goudplevieren deel aan balts-ceremonies. De mannetjes rennen met opgeheven vleugels op elkaar af en spelen haasje over.

Luister naar de goudplevier

 

veldleeuwerikVeldleeuwerik

De uitbundig klinkende zang van de veldleeuwerik kan op mooie dagen in het voorjaar van grote hoogte gehoord worden. De mannetjes maken spectaculaire zangvluchten. Eerst klimmen ze tot een hoogte van soms meer dan honderd meter, om vervolgens luid zingend omlaag te ‘schroeven’ om bij het vrouwtje in de buurt te landen.

Te herkennen aan

Een korte, stompe kuif en spitse, kleine snavel.

Weetje

Een veldleeuwerik kan wel twee tot drie nestjes per jaar leggen met gemiddeld zo’n drie tot vier eieren.

Luister naar de veldleeuwerik

 

Gele kwikstaart

Deze insecteneter wipt zijn staart regelmatig met felle schokkende bewegingen op en neer: ook wel ‘kwikken’ genoemd.

Te herkennen aan

Blauwgrijze kop met brede witte wenkbrauwstreep, een gele buik en olijfgroene rug.

Weetje

Er bestaan tien verschillende soorten gele kwikstaarten, ook wel ‘ondersoorten’ genoemd.

Luister naar de gele kwikstaart

 

graspieperGraspieper

Het ligt voor de hand, maar een graspieper is inderdaad een vogel die voornamelijk in het gras zit en ‘piep’ zegt. Bij het opvliegen tenminste, want op de grond zijn de vogels muisstil…

Te herkennen aan

Een opvallende zangvlucht waarbij de vogel eerst met snelle vleugelslagen stijgt, om vervolgens met stijve vleugels (als een parachute) weer te dalen.

Weetje

De graspieper legt twee nestjes per jaar, met 3 tot 7 eieren.

Luister naar de graspieper

Slobeendslobeend1

De slobeend is de trotse bezitter van een vreemd ogend maar uiterst effectief stuk gereedschap: de snavel heeft een lepelvorm die het slobberen van kroos en waterdiertjes een stuk efficiënter maakt.

Te herkennen aan

De brede platte snavel en het bont gekleurde mannetje.

Weetje

In geen ander Noordwest-Europees land broeden zoveel slobeenden als in Nederland.

Luister naar de slobeend

 

zomertalingZomertaling

Deze eenden zijn dol op drassige graslanden, brede oevers van ondiepe wateren en andere moerassige gebieden met veel water- en oeverplanten. De nestjes liggen in dichte kruidenvegetatie of in een graspol.

Te herkennen aan

Vooral het mannetje is een opvallende verschijning met een brede witte streep op de kop en fijne grijze ‘bandering’ op de flanken.

Weetje

Zomertalingen zijn echte trekvogels die ten zuiden van de Sahara overwinteren.

Luister naar de zomertaling

 

kuifeendKuifeend

De kuifeend dobbert graag rond op diepere wateren en duikt naar zijn voedsel.

Te herkennen aan

Met hun zwart-witte verenpak en nonchalante kuifje zijn de mannetjes onmiskenbaar.

Weetje

Van dichtbij vallen de felgele oogjes van de kuifeend op. Als je de kans krijgt… want deze vogel is van nature vrij schuw.

Luister naar de kuifeend

 

bergeendBergeend

De bergeend is een typische modderaar. Deze gansachtige eenden zoeken hun voedsel het liefst in slikkige, open gebieden. Het Waddengebied is favoriet.

Te herkennen aan

De donkergroene kop en kastanjebruine brede halsband maken de bergeend al op grote afstand herkenbaar.

Weetje

De snavel van de bergeend is bloedrood. Mannetjes hebben in de broedtijd een rode knobbel bovenop de snavel.

Luister naar de bergeend

 

 

visdiefVisdief

Visdieven broeden in kolonies in kustgebieden en in de buurt van visrijke wateren. De visdief ‘steelt’ het liefst kleine visjes al duikend uit het water.

Te herkennen aan

Een zwarte kopkap die doorloopt tot in de nek.

Weetje

Deze vogels hebben een dunne, spitse rode snavel met een zwart puntje.

Luister naar de visdief

 

kokmeeuwKokmeeuw

Kokmeeuwen broeden in kolonies op zandplaten langs de kust, op (wadden)eilanden en op vergelijkbare plaatsen langs vennen of plassen.

Te herkennen aan

In zomerkleed een donkere chocoladebruine kopkap.

Weetje

In de winter verliest de kokmeeuw zijn zwarte kap. Er blijft dan een tekening over die lijkt op een koptelefoon.

Luister naar de kokmeeuw

 

grauwe gansGrauwe gans

Deze broedvogel maakt zijn nesten graag op Terschelling, meestal in de nabijheid van soortgenoten.

Te herkennen aan

Grauwe ganzen vliegen in grote V-formaties door de lucht.

Weetje

Gedomesticeerde en weer verwilderde grauwe ganzen gaan als ‘soepgans’ door het leven en kunnen op de meest bizarre plaatsen aangetroffen worden, ook tussen wilde grauwe ganzen.

Luister naar de grauwe gans

 

kolgansKolgans

Nederland is een populaire overwinteringsbestemming voor kolganzen uit Noordwest-Rusland en Siberië, vanwaar ze in westelijke richting wegtrekken naar hun winterkwartier.

Te herkennen aan

Zwarte dwarsstrepen over de buik en witte bles rond snavel.

Weetje

De typische V-formatie waarin de ganzen vliegen dient om energie te besparen. De vogels nemen bij toerbeurt de leiding; de andere vogels volgen dan in de ‘slipstream’ van de voorganger, die dus het zwaarste werk doet.

Luister naar de kolgans

 

brandgansBrandgans

De brandgans is pas sinds 1984 broedvogel in Nederland. Tot het oorspronkelijke leefgebied van deze prachtig gans behoren onherbergzame plaatsen als Spitsbergen, Groenland en Noord-Rusland.

Te herkennen aan

Zwarte hals en borst en grotendeels witte kop.

Weetje

Vergelijk de snavel van de brandgans eens met die van andere ganzen; hij is relatief klein.

Luister naar de brandgans

 

rotgansRotgans

De rotgans dankt zijn ongelukkige naam aan het geluid dat de vogels maken; met de vogels zelf is niets mis. In de winter komen rotganzen vanuit de Siberische toendra’s massaal onze kant uit, om in het Waddengebied en de Zeeuwse Delta te overwinteren.

Te herkennen aan

Iets kleiner dan de brandgans, met een grotendeels zwart/donkergrijs verenkleed.

Weetje

De rotgans zwemt regelmatig en gedraagt zich vaak als een eend.

Luister naar de rotgans

Meer informatie

Lees meer over deze vogels in de vogelgids van Vogelbescherming Nederland.

 

Gratis Wadvogels app

Meer weten over vogels op de Wadden? Ga dan op pad met de gratis app Wadvogels.

 

Vogelillustraties – Elwin van der Kolk

Deel de weide vogels

Blijf op de hoogte van PolderPracht

Volg ons op Facebook en Twitter

Steun Vogelbescherming

Facebook

Twitter

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.